Pago global a proveedores

2018 Primertrimestre

Plan de acción municipal fronte a incendios forestais

anuncio plan emerxencias

  Subvención do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

 

O Concello de Gomesende ven de recibir unha subvención para a Asistencia Técnica na elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de integrar a adaptación so cambio climático na xestión e planificación públicos por importe de 4.480€. Esta actuación está subvencionada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Dita axuda está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 (Unha maneira de facer Europa) O investimento está incluído no eixe prioritario 05 “Frear o cambio climático” e o obxectivo é Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

O Concello elabora un PAMFIF, de xeito que constituirá o documento de referencia co que se definirán, planificarán e coordinarán as actuacións fronte a incendios forestais.

 

 

01 EUROPA LOGOS G

 

 

 

Proxectos de aforro de eficiencia enerxética

"Recentemente o Concello de Gomesende levou a cabo tres proxectos de aforro e eficiencia enerxética das instalacións de iluminación pública exterior, en concreto as obras consistiron na execución dos seguintes:

- Reforma e Mellora do Alumeado Público de Sobrado.

- Reforma e Mellora Enerxética do alumeado público de Moreiras.

- Reforma e Mellora Enerxética do Alumeado público de Paredes do Pao.

Así, conseguirase unha redución anual de consumo de enerxía de máis dun 40% con respecto ao consumo da anterior instalación.

Esta operación foi financiada no polo FEADER, seleccionada no marco do PDR-Galicia cofinanciado polo FEADER"

 

cartel moreiras         cartel paredesdopao    

                                       cartel sobrado

 

             
ENLACES   GALERÍA  CONTACTO TEMPO