PLAN MARCO 2016

Mediante Decreto de Alcaldía de 21 de xuño de 2016 foi adxudicada, como contrato menor, a obra “mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias” dentro do Plan Marco 2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) ó abeiro do PDR de Galicia 2014-2020:

   Importe de adxudicación: 36.980,39 € (IVE excl.)

   Adxudicatario: COVELO S.L.

Mediante Decreto de Alcaldía de 14 de xullo de 2016 foi adxudicado, como contrato menor, o servicio de control de calidade da obra “mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias” dentro do Plan Marco 2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) ó abeiro do PDR de Galicia 2014-2020:

   Importe de adxudicación: 1.558,61 € (IVE excl.)PLAN MARCOpe 2016

   Adxudicatario: G.O.C.S.A

             
ENLACES   GALERÍA  CONTACTO TEMPO